Polski

Aleksandra
Aleksandra
Height:
177
Bust:
85
Waist:
67
Hips:
96
Shoes:
38
Birth year:
1999
Hair:
blond
Eyes:
niebieskie
Back
Aleksandra
Height:
177
Bust:
85
Waist:
67
Hips:
96
Shoes:
38
Birth year:
1999
Hair:
blond
Eyes:
niebieskie
Instagram Comp card Polaroids
Aleksandra
Height:
177
Bust:
85
Hips:
96
Waist:
67
Shoes:
38
Birth year:
1999
Hair:
blond
Eyes:
niebieskie
Instagram Comp card Polaroids